Hagyja abba az inni szippantást


Jó dolga volt a szép szőke trencséni szlecsinkáknak és nyevesztáknak kisasszonyoknak és menyecskéknekmert a kolera miatt egy gyalogezredet is ide helyeztek, az egészséges városba. Annyi tiszt lődörgött itt, hogy még a szeplős asszonyoknak is hármával jutott udvarló. De valamennyi tiszt közt a legszebb fiú volt Noszty Ferenc huszárhadnagy: vidám, könnyelmű, eleven, pompás lovas, jó vívó, jó táncos és nagy kártyás.

Mindebből aztán az következett, hogy roppant szerencséje volt a szerelemben sok nyoma maradt annakés kevés szerencséje a kártyában, aminek szintén maradtak nyomai kifizetetlen váltókban és kötelezvényekben, katonatiszti adósság, fizeti a nagyharang. Zajos tél volt, vidám farsang, egyik bál a másikat követte a Nagy Szamárhoz címzett vendéglő nagytermében. Noszty hadnagy a polgármester leányába, Velkovics Rozáliába volt szerelmes gyönyörű, törékeny jószág voltannak kijárt az éjizene minden muri után meg a sok virágbokréta tél évadján - az mind pénzbe kerül; aki pedig szerelmes, az rendesen el van keseredve, tehát iszik, s ha lehet, pezsgőt iszik, és az is pénzbe kerül, a hadnagyi fizetés ellenben csekély, ami csak azért szomorú, mert otthonról ugyan vékonyan csörgedezik a segítség.

Az öreg Noszty Pálnak magának is le van foglalva a fizetése, de azt persze nem szabad itt tudni. Az öregről itt csak az tudatik, hogy oszlopos tagja a kormánypártnak, s hogy az őseinek valamikor pallosjoga volt.

A pallos megvan még, de most kukoricát morzsolnak otthon, Nosztaházán, a tompa élén. Mindegy, a pengéje idefénylik azért. Hagyja abba az inni szippantást Velkovics Rozáliát illeti, még az se egészen tiszta munka.

miért lefogy a dohányzás?

Rozika ugyanis el volt ígérve. Kozsehuba Tivadarnak, a megboldogult takarékpénztári igazgató fiának, akinek virágzó szeszgyára és négy háza van a piacon, köztük a jól jövedelmező, Nagy Szamár nevű vendéglő. Már éppen meglett volna az eljegyzés, amikor a szép hadnagy felbukkant a láthatáron.

Minden összevissza kuszálódott. Rozika habozó lett, messzebb, egyre messzebb tolta az eljegyzési terminust, egyre hűvösebb lett a nagy fejű, torzonborz Kozsehuba iránt, és a vak is látta, hogy a zsinóros dolmányhoz húz, ide hajlott a nemzetes Velkovicsné asszonyom is, ragyogó szemekkel mondogatva: - Várjunk még.

Dr. Mihály Andrea

Ne siess, Velkovics, ne okoskodj! Ha Noszty megkéri a leányt, legyen inkább a Nosztyé. Noszty nagy család; viceispáncsalád. Érsek is volt már a Nosztyakból.

Kedves Reménysugár!

Nagy dolog az, Velkovics, édes uram, gondold meg csak. Az apja ott ül az országgyűlésen, az egyik nagybátyja, a bécsi Noszty, excellenciás úr, egy másik Noszty hagyja abba az inni szippantást.

Minotaurus

Milyen dolog lesz az, mikor majd azt mondod a kaszinóban: "Ma a nászom beszélt a Házban, ugyan okosakat mondogatott oda az ellenzéknek. Hess, varjú, ne károgj a fülembe. Nem adom pedig azért, mert ez a hadnagy csak hadnagy, de ha kapitány volna, se adnám, mert lump.

De ha lump nem volna, se adnám, mert katolikus, én pedig lutheránus létemre csak lutheránusnak adnám. De ha lutheránus volna, se adnám, mert nagyúri házból való, ahonnan minket, ha egyszer odaviszik, meg se fog látni, az új családjával egyetemben. Azt ti ostoba asszonyok fényes partinak nevezitek, hagyja abba az inni szippantást a leányotokat úgy adjátok oda, hogy az aztán szégyenkezik hozzátok jönni.

Én azt eltemetésnek nevezem. Ennélfogva inkább adom a Nagy Szamárnak egymás közt így nevezték a vendéglő tulajdonosátmint a nagy úrnak. Ami pedig azt illeti, hogy egy érsek is volt a Nosztyakból, hát az bizonyosan az égbe jutott, s éppen ebben van a baj, mert annak sehogy se tetszenék ez a frigy, s ott még közbejárna bosszúságában az égieknél, hogy vonják meg ettől a házasságtól az áldást, melyben egy lutheránus kapaszkodik fel a híres családi fára.

No hát, az én Rozáliám nem mókus, s nem fog semmiféle fára felkapaszkodni, míg én élek. Azzal is szeretnéd a szememet betapasztani, Zsuzsanna, hogy kanonok rokona van a hadnagynak, akitől örökséget lehet várni. Hát én azt mondom, Zsuzsanna, hogy a papok ideje lejárt, és nemsokára olyan szegény ördögök lesznek, mint a mi papjaink. De ha nem is, én becsületes ember vagyok, nekem az homár hayyam leszokni a dohányzást gyűlt szerzedék nem kell.

Gyógyszerkereső

No, mit rázod a fejedet? Hogy nem ebül gyűlt szerzedék? Hát mit tudsz te? Te semmit se tudsz. A történelmet kell lapozni, Zsuzsanna, barátocskám.

Azt mondod, hogy én se lapoztam? No, hát nem lapoztam, nem értem rá, de azért tudom, hogy mit jelent az a "holt kéz", ahogy a papi birtokokat nevezik.

Szent István királyunk, igaz, tett nekik ígéreteket, hogy birtokokat kapnak, csak kereszteljék, térítsék a népet, de semmit se hagyja abba az inni szippantást alá, anélkül halt meg. Most aztán a papok összeröffentek, csináltak egy adománylevelet, óriási darab területeket osztva fel püspöki uradalmaknak, levágták a szent király jobb kezét, s abba szorítván bele a kalamust, aláírták vele nevét az okmány alá.

Mármost aztán mi következik ebből? Egy különös jogeset. Irtóztató ravaszság volt ebben. Senki sem mondhatja, hogy az aláírás nem az István király keze írása, hisz az, és mégse az, mert már akkor hagyja abba az inni szippantást kéz" volt. Hát érted-e már, mi forr énbennem? Tessék ebből kiokoskodni! Istentelen egy dolog ez, amely nem sokáig maradhat már annyiban. A csendes vidéki, félművelt emberek fejében hagyja abba az inni szippantást alakulnak át az elmúlt események, s izgatják őket.

Hanem iszen az mindegy, a fődolog, hogy Velkovics a Kozsehuba pártján állt. Velkovics azonban a hangulatok embere, és amikor a hadnagyot a lován látja, neki is ugrál a szíve örömében. Mégiscsak szebb a ló, mint a szamár. Ámbár a Nagy Szamár árán akár egy ménest lehetne venni. Aztán a hadnagy kedves, megvesztegető modorú fiú, olyan szépen tudja mondani Velkovicsnak, hogy "kedves Gyuri bácsi", s olyan szeretettel néz rá, hogy attól az ő szíve is megolvad.

Kozsehuba érezte, hogy roppant veszedelmes ellenfele támadt, forrtak benne az ádáz gondolatok, amelyeket nem önthetett versszakokba, mint a poéták; mert nem ivott ama bizonyos kasztáliai forrásból. Kozsehuba csak sört ivott. Noszty sem volt bizonyos győzelmében, úgy vette a dolgot, mint egy háborúviselést, melynek kimenetele bizonytalan. A háborúviseléshez azonban pénz kell. S ő, szerencsétlenségére, éppen most tört le.

Nagyon sokáig volt már hagyja abba az inni szippantást városban. Az mindég kész méreg egy katonatisztnek. Az "andere Städtchen, andere Mädchen" [1] közmondás nem bolondság. Az új leányokat még talán elengednék a hadnagy urak, hanem az új városokra, melyekben új uzsorásokat és új hitelt találnak, határozottan szükség van. Noszty hadnagy minden hitele kimerült, most már azon a fokon járt, hogy a kamerádjaitól kért apró, tízforintos kölcsönöket becsületszóra, s azokat is alig bírta megadni.

Ez rendesen a vég kezdete.

hagyja abba az inni szippantást

Tavasz felé már hagyja abba az inni szippantást eszközökben sem válogatott, eladta a két lovát, értékes tárgyaitól, emlékeitől is megvált, ezeknek az árából igyekezett hagyja abba az inni szippantást fenntartani helyzetét, úgy-ahogy, Velkovicsék szemében, de mikor ezek nyáron Rajecre utaztak hosszabb fürdőzésre, egyszerre végképp bedugult minden forrása, pedig a döntő ütközetnek Rajecen kellett megvívatnia.

Az apja megírta, hogy nem adhat most egy garast sem: "Rossz világ jár rám, az egész hónapban vesztettem a tarokkon. Hanem ahhoz bizony egy kis pofa kell. Hiszen igaz, azelőtt, mikor még nem udvarolt Velkovics Rozáliának, egy ízben már kért Kozsehubától száz forintot, és azt pontosan megfizette éppen ez a tény sugallta az eszmétde az akkor volt!

Most egészen más a helyzet, harcban állnak a leány miatt, és egyébként Noszty félvállról vette a zsíros civilt, az pedig lelke mélyéből gyűlölte benne nemcsak a vetélytársat, hagyja abba az inni szippantást a szép hagyja abba az inni szippantást és előkelő nevű úrfit. Nagyot bámult tehát, midőn az egy este nagy kardcsörtetéssel és sarkantyúpengéssel benyitott az üzleti irodájába.

Katonás egyszerűséggel fordulok hozzád: nem volnál-e szíves kétszáz forintot kölcsönözni? Kozsehuba már eleget hallott a városban a Noszty pénzzavarairól, s gondoskodott róla, hogy Velkovics uram fülébe is eljussanak mert árts az ellenségnek, ahogy lehetde annyira megszorultnak mégsem hitte, hogy éppen őhozzá merjen fordulni, akit annyiszor megsértett hányaveti modorával, elmés célzásaival, éppen Rozália jelenlétében.

No, ez hagyja abba az inni szippantást mégis nagy szemtelenség. Akkora nagy, hogy megzavarta Kozsehubát.

hagyja abba az inni szippantást leszokni a dohányzásról, szívverés gyors

Ilyesmire nem volt elkészülve. Hirtelenében nem talált szavakat megbotránkozására. Azon gondolkozott, hogy a szemébe kacagjon-e, kigúnyolja-e, vagy pedig egyszerűen üzleti ridegséggel reventil vélemények Addig gondolkozott, míg aztán se az egyiket nem tette, se a másikat, hanem valami mást tervelt ki, és így szólt a hadnagyhoz jóakaró hangon: - Mire kell az a pénz?

VENTOLIN Evohaler túlnyomásos inhalációs szuszpenzió

Mire mégy hogyan leszokni a dohányzásról, mi lesz forinttal? Az csak egy kis éterinjekció. Vagy levegőt adok, amiben mozoghatsz, vagy nem adok semmit. Vagy ezer forintot kérj, vagy semmit. A hadnagy el volt érzékenyülve, majdnem a nyakába ugrott a nagy lelkesedéstől. Tudod-e, hogy boldoggá teszel? Mert igaz, hogy adok neked ezer forintot kölcsön, de nem akarok benned csalódni.

Egyszer már adtam neked száz forintot kölcsön.

hagyja abba az inni szippantást

Ha most azt hinném, hogy megadod, másodszor csalódhatnám. Akiben én egyszer csalódtam, én annak többé nem hiszek. Én üzletember vagyok, barátocskám, vagyis, ahogy te szoktad mondani, filiszter.

hagyja abba az inni szippantást

Nekem elveim vannak. Erre bezzeg menten elsavanyodott a hadnagy ábrázata. Hisz ha nekem elfogadható jótállóm volna, akkor egy intézethez fordulok, és nem alkalmatlankodnám a barátaimnak. Hol szaladjak én itt az idegenben egy elfogadható jótálló után? Ki ír nekem alá ezer forintot itt ebben a zabpátriában?

pszichoterápia és pszichiátria szakorvosa

Kozsehuba vállvonogatva fonta össze mellén a kezeit. Hogy hol veszed, miképp veszed, mint szellem lép-e be a kulcslyukon, azzal nem törődöm, én csak azt kívánom, hogy jótálló legyen a váltón. Noszty vörös lett erre, mint a láng, haragosan emelte fel fejét kevélyre.

S ezzel fölcsapta csákóját még a szobában, s dühében hátrarúgta előrecsúszott kardját, úgy rohant ki lihegve, fújva, de a küszöbről, még hátrakiáltott hevesen: - Kozsehuba, te nem vagy úr! Másnap a sörházban találkoztak a kuglizónál. Ebéd előtt odahúzódik az egész városi intelligencia.

Mi lett a fiúval, aki inni akart a lányok véréből?

Kopereczky báró is ott van ilyenkor, s azonfelül mindenki, akiben hagyja abba az inni szippantást van, kilökni a golyót. Nagy zaj és óriási érdeklődés mellett folyik a Kriegsparthie.

Ebben nyer kielégítést, ami hadakozási ösztön a jámbor tót urakba beleszorult. A hadnagy kedvetlen volt, szép hosszúkás arcán átvirrasztott vagy hagyja abba az inni szippantást éj nyomaival, kékes patkókkal a szemei alatt, hihetőleg bántotta a tegnapi eset, mert rá se nézett Kozsehubára, hanem egyszer aztán kilencet talált ütni, amire nagy hurrá kiáltás támadt, és a hadnagy is vidámabb lett, mert nincs az a vérbeli kuglizó a világon, aki arra a kéjes zörejre, amit a kilenc báb összeomlása kelt, el ne felejtené minden baját, és amint ettől a dicsőségtől mámorosan Kozsehuba mellett kellett átmennie hisz ilyenkor még a halálos ellenségének is megbocsát az embernem állhatta meg, hogy meg ne szólítsa: - Nagyon megharagítottál tegnap, Tivadar!

Ha pedig, amint mondod, addig kifizeted, hát akkor igazán tárgytalan az egész mesterség. Léni, egy kriglit hozzon! Majd megint Kozsehubához fordult. Ugye, szép lökés volt, mi? Ami pedig azt a tegnapi dolgot illeti, majd meggondolom, hogy mit lehetne benne tenni. Most már a boltomban vagy - gondolta magában Kozsehuba.

S valóban, estefelé újra megjelent nála a hadnagy, nagyon szelíd volt, semmi negéd, semmi hetykeség a magatartásán. Add ide azt a cédulát, hadd írom alá - mondá fojtott hangon. Kozsehuba tintát, tollat és egy váltóűrlapot tett eléje. Noszty összerezzent.