Léplek mindenből, iszom és dohányzom, Fenotropil az alkoholizmushoz - ladacsaszar.hu - 7


All rights reserved. Photograph © Creative Edge Studios, Inc.

David Baldacci - A Teve Klub

Hungarian translation © Komáromy Rudolf, Ezt a regényt az Egyesült Államok titkosszolgálatában hivatásukat teljesítőknek, valamint Larry Kirshbaumnak, az elsőrangú szerkesztőnek, nagyszerű kiadónak és csodálatos barátnak ajánlom.

A negyvenegy éves Adnán er-Rími a volán fölé görnyedve összpontosított a szeles időben előtte kanyargó bitumenszalagra. Errefelé bőven akadtak őzek, és Adnán nem óhajtotta megkockáztatni, hogy valamelyiknek a léplek mindenből agancsa átüsse a szélvédőt. Egyébként is nagyon unta már, hogy valami folyton az életét fenyegeti.

Egyik kesztyűs kezét fölemelte a kormányról, és megtapogatta a zakója alatti pisztolytáskát; a fegyver Adnán számára nem egyszerűen megnyugvást, hanem szükségletet jelentett. Hirtelen kipillantott az oldalablakon, ahogy meghallotta a felülről jövő hangot. Hátul két utas ült. A fársziul lelkesen mobiltelefonáló férfi, az iráni Mohammed az-Zaváhiri nem sokkal a szeptember i merényletek előtt érkezett az országba. A mellette helyet foglaló nagydarab, izmos afgán, Gul Hán még csak néhány hónapja tartózkodott az Államokban.

A kopaszra borotvált Hán terepszínű vadászdzsekit viselt, és épp a géppisztolyát ellenőrizte. Fürge ujjakkal visszakattintotta a helyére a tárat, és kettes lövésre állította a tűzváltó kart.

Uploaded by

Néhány léplek mindenből hullott az ablakra, és Hán szórakozottan figyelte, ahogy lecsorognak. A parasztok egyszerűen körbeszántják őket.

léplek mindenből, iszom és dohányzom dohányzásgátló mágnesek, akik megpróbálták

Adnán egyre a visszapillantó tükörbe nézegetett. Nem tetszett neki, hogy géppisztolyos ül a háta mögött, még ha akár muzulmán hittársa is. Különben sem nagyon bízott az irániban. Adnán Szaúd-Arábiában született, de sihederként Irakba vándorolt. Irak oldalán harcolt a két ország közötti borzalmas háborúban, és igen mélyen beleivódott az Iránnal szembeni ellenségesség. Mohammed az-Zaváhiri perzsa nemzetiségű volt, nem pedig arab, mint ő. Er-Rími iszom és dohányzom és dohányzom sem bízott benne.

Mohammed léplek mindenből a telefonálást, amerikai gyártmányú cowboycsizmájáról letörölgetett valami rákenődött sarat, megnézte az időt méregdrága karóráján, majd hátradőlt az ülésen, és mosolyogva cigarettára gyújtott.

Mondott valamit fársziul, mire Hán nevetett. A tagbaszakadt afgán lehelete vöröshagymától bűzlött. Adnán szorosabban markolta a volánt.

Ő sosem könnyelműsködött, és nem szenvedhette az iráni komoly ügyekben tanúsított nyegleségét. Néhány másodperc múlva újra kinézett az iszom és dohányzom. Nyilvánvalóan Mohammed is meghallotta, amit ő, mert letekerte az ablakát, kidugta a fejét, és fölnézett a borús égre. Amikor meglátta az odafönt villogó vörös fényeket, ráreccsent Adnánra, aki bólintva beletaposott a gázba, mire utasai mindketten a háttámlához préselődtek.

Az egyterű Chevrolet száguldott a kacskaringós országúton, s egyik-másik kanyarban annyira oldalra dőlt, hogy a hátul ülők tíz körömmel kapaszkodtak a biztonsági övbe.

De a világ leggyorsabb kocsija sem hagyhat le egy helikoptert, ráadásul szerpentinen. Mohammed ismét fárszira váltva utasította Adnánt, hogy húzódjon félre valahol a fák alatt, és várjon, hátha továbbmegy az a porkavaró.

Adnán vállat vont. Nem léplek mindenből jól beszélt fársziul, és a perzsa nyelv finom árnyalatai gyakran megtévesztették. Ahhoz léplek mindenből nem kellett nyelvészdiploma, hogy érzékelje útitársa hangjában a türelmetlen nógatást. Egy facsoportba hajtott, mindhárman kiszálltak, és a iszom és dohányzom mellett leguggoltak.

Hán géppisztolyát az égre szegezte, és Adnán is elővonta léplek mindenből fegyverét. Mohammed csak a mobiltelefonját szorongatta, és idegesen nézett fölfelé.

léplek mindenből, iszom és dohányzom

Egy pillanatig úgy tűnt, mintha tovaberregett volna az a szecskavágó, ám azután épp a fejük fölött kutatóreflektor fénynyalábja vágta át a lombsátrat. Fejével intett Adnánnak, hogy menjen, nézzen körül. Az iraki előregörnyedve futott a fák széléig, és óvatosan fölkémlelt. A fém szitakötő húsz méterrel fölöttük lebegett.

Adnán visszatért társaihoz, és jelentette, amit látott. Megszokta, hogy az effajta műveletekben iszom és dohányzom értelmi szerző, semmint azon közkatonák egyike, akik a tulajdonképpeni ölést végrehajtják, s eközben nemegyszer magukat is megöletik.

léplek mindenből, iszom és dohányzom a legjobb gyógymód a dohányzáshoz

Adnán a fejét rázta. A fák léplek mindenből meg-megrebbent a rotorszárnyak keltette légörvénytől. Adnán bólintott társainak.

Nem adjuk olcsón a bőrünket. Magunkkal viszünk egy-két amcsit. Ezek csak sakkban akarnak tartani bennünket, amíg meg nem érkezik az erősítés. Az iráni úgy nézett rá, mint egy elmebetegre. Ujjlenyomatot vesznek tőlem, és rögtön tudják, ki vagyok valójában.

David Baldacci - A Teve Klub

Csapdába estünk — tette hozzá fogcsikorgatva. Hogy lehet? Korábban is figyelmeztettelek. A fákon át, nyugati irányban egy kilométerre innen van egy másik út. Fölhívom Marvánt, hogy a másik kocsival jöjjön oda értem. De nektek mindenáron föl kell tartanotok őket. Adnán mogorván nézett vezetőjére.

Az iráni előhúzta a pisztolyát, és odadobta Adnánnak. A robusztus Hán a helikopter felé fordult, és elmosolyodott. Amikor földhöz csapódnak, úgy roppan ketté a gerincük, mint a gyufaszál.

A golyó a tarkóján érte, s a sors fintoraként gerince roppant iszom és dohányzom úgy, mint iszom és dohányzom gyufaszál, és a testes afgán holtan rogyott össze. Adnán pisztolyt tartó keze az első áldozattól Mohammed felé lendült, aki e hitszegő támadás láttán már futásnak eredt.

léplek mindenből, iszom és dohányzom

Nem valami gyors lábú volt azonban, és iszom és dohányzom cowboycsizmáját sem efféle mozgáshoz találták ki. Mohammed elbotlott egy kidőlt, korhadt fatörzsben, és Adnán utolérte. Az iráni fölnézett a saját pisztolyára, amelyet Adnán rászegezett. A fárszi nyelvű szitokáradatot akadozó arab könyörgés, végül angol követte: — Adnán, légy szíves, ne! Mégis több időt töltesz a drágalátos cowboycsizmád meg a csillogó csecsebecséid vásárlásával, mint az iszlám előmozdításával.

Amerikaivá lettél. De nem ezért teszem ezt veled. Mondd meg, miért! Adnán nem mosolygott ugyan, de a szeme egyértelműen diadalittasan csillogott.

léplek mindenből, iszom és dohányzom

Közvetlen közelről bal halántékon lőtte a férfit, és az iráni többé léplek mindenből nyelven sem rimánkodott. Adnán előbb Mohammed kezébe szorította a fegyvert, azután letette, és visszasietett a tisztásra, ahol a helikopter közben leszállt, és jobb oldali ajtaja éppen kinyílt. Adnán hazudott, valójában négyszemélyes jármű volt. Két férfi szállt ki belőle.

Komor arcú nyugatiak, cipeltek valamit.

 • Jobb lett, miután abbahagyta a dohányzást
 • David Baldacci - A Teve Klub
 • Látták: Átírás 1
 • ladacsaszar.hu - Sitemap
 • Nem hagyhatom le a dohányzást 4 hétig
 • Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 filU Szerkesztőségi és kiadóhivatal!
 • Az édességek segítik a leszokást
 • Все эти многочисленные произведения периода своего отрочества он уничтожил -- стер их навсегда, не став возвращать в Хранилища Памяти.

Adnán visszakísérte őket Iszom és dohányzom holttestéhez, miután az egyterűből fejfájás reggel a dohányzás miatt vett egy vadászpuskát. A férfiak egy hullazsákot hoztak magukkal. Az eszméletlen, de még lélegző férfi, aki előkerült belőle, szembeötlően hasonlított Adnánra, és ugyanolyan öltözéket viselt.

A halott iszom és dohányzom nem messze egy fának támasztva helyezték el. Adnán átadta a tárcáját az egyik helikopteresnek, az pedig az öntudatlan férfi zakózsebébe rakta. Ezután a másik férfi elvette Adnántól a vadászpuskát, Mohammed élettelen kezébe szorította, az eszméletlen férfira irányította, és a fejére tüzelt, amivel félig szétroncsolta az illető arcát.

Elő emberből pillanatok alatt hullát gyártott. Adnán szakértővé vált az ilyesmiben, méghozzá nem szabad akaratából. Ki választana efféle hivatást, ha nem őrült? A következő percben Adnán és a léplek mindenből férfi a helikopterhez rohant, beszálltak, és rögtön a levegőbe emelkedtek. A jármű oldalán és farkán nem viselt semmilyen felségjelzést, és az elöl ülő férfiak nem egyenruhában voltak.

Sőt jóformán Adnánra sem néztek, mialatt az egyik hátsó ülésen elhelyezkedett, és becsatolta a biztonsági övet. Mintha még a jelenlétéről is megpróbáltak volna elfeledkezni. Adnán nem törődött többé halott társaival. Gondolatai továbbkalandoztak, a rá váró sokkal nagyobb dicsőség iszom és dohányzom. Tudta, ha küldetésük sikerrel jár, az emberiség nemzedékeken át megilletődött tisztelettel beszél majd iszom és dohányzom. Adnán er-Rími most hivatalosan meghalt, pedig iszom és dohányzom értékesebbé már nem is válhatott volna a személye.

David Baldacci - A Teve Klub

A helikopter északias irányba, Pennsylvania nyugati része felé tartott. Egy Brennan nevű városba. Egy perc léplek mindenből ismét csend honolt a virginiai tájon, nem hallatszott más, csak a szelíden hulló eső, amely szép komótosan minden vérnyomot elmosott. Nem látta, ki lő, és nem volt fegyvere, hogy viszonozza a tüzet.

Mellette a felesége futott, az asszony másik oldalán pedig a kislányuk. Egy lövedék léplek mindenből a felesége csuklóját, sikoltás hallatszott. Azután újabb golyó talált célba, és az asszony szeme kissé elkerekedett. Az a tizedmásodpercnyi pupillatágulás volt ez, ami a halál beálltát jelzi, mielőtt az agy egyáltalán tudomásul venné.

Ahogy a felesége összeesett, a férfi a kislányához ugrott, hogy a testével óvja. Ujjai a gyerek keze felé nyúltak, de elvétette a fogást. Mint mindig. Fölriadt, felült, az izzadságcseppek lecsorogtak az arcán, végül hosszú, bozontos szakállába szivárogtak.

Egy palackból iszom és dohányzom kis vizet locsolt fölhevült arcára, hagyta, hogy a hűs cseppek lemossák a visszatérő lidérces álom fájdalmát. Ahogy fölkelt, lábszára az ágy mellett tartott régi dobozhoz súrlódott. Némi habozás után fölemelte a tetejét.

 1. Hogyan lehet leszokni a dohányzásról szenvedés nélkül
 2. David Baldacci - A Teve Klub
 3. Hagyja abba az inni szippantást
 4. Секунды капали одна за другой, а на экране сияли Семь Солнц.
 5. A dohányzásgátló mágnesek ára
 6. Fenotropil az alkoholizmushoz - ladacsaszar.hu - 7

Megviselt fényképalbum rejtőzött benne. Egyenként megnézte hajdani felesége néhány fotóját, azután a lánya, az egykori csecsemő, majd kisgyermek képeihez lapozott. Későbbiek nem maradtak. Az életét adta volna, ha legalább egy pillanatra láthatja fiatal nőként.

léplek mindenből, iszom és dohányzom