Dohányzáscsökkentő gyógynövények, 62. évfolyam 6. szám oldal


Dobson Szabolcs Titkárság: EuroPharm Forum Gyógyszerészeti Program Programme for Pharmaceuticals Egészségügyi Világszervezet WHO Európai Regionális Irodája Kopenhága, Dánia 4 Európai Egészség21 Célprogram 12 European Dohányzáscsökkentő gyógynövények Target 12 Az alkohol, a kábítószerek és a dohányzás káros hatásainak csökkentése re a függõséget okozó anyagok, mint a dohány, az alkohol és a pszichoaktív drogok fogyasztásából származó káros egészségügyi hatásoknak lényegesen csökkenniük kell az összes tagállamban.

A kötet dohányzáscsökkentő gyógynövények a nemzeti gyógyszerész egyesületeknek ajánlott, hogy a dohányzás visszaszorítása érdekében a gyógyszertárak bevonásával végzett munka megszervezésében irányelvként alkalmazzák. Használhatják azonban az egyes gyógyszerészek is, azok, akik segíteni kívánnak betegeiknek a dohányzásról való leszokásban.

A szöveg az alábbi részekbõl áll: Háttérinformáció és a WHO dohányzással kapcsolatos politikája. A gyógyszerészek dohányzás ellenes küzdelembe történõ bevonása és motivációja.

Gyakorlati irányelv a dohányzásról való leszokás érdekében nyújtott szolgáltatások gyógyszertári szintû megszervezéséhez. Gyakorlati irányelv a nemzeti gyógyszerész egyesület szerepérõl. A mellékletekben a munkacsoportban résztvevõ országokból származó példák, fontos szempontokat tartalmazó listák és formanyomtatványok szerepelnek annak érdekében, hogy a nemzeti szinten végzett munka minél akadálymentesebben mehessen. Mind a nemzeti gyógyszerész egyesületek, mind az egyes gyógyszerészek használhatják ezt az anyagot, feltéve, ha megjelölik a forrást.

További példányok a Dohányzáscsökkentő gyógynövények Forum Titkárságán érhetõk el. A fordítás pontosságáért a kiadvány fordítója felelõs.

Dohányzáscsökkentő gyógynövények Szabolcs, dr. FÜGGÕSÉG A gyógyszerészek tudatában vannak annak, hogy a dohány dohányzáscsökkentő gyógynövények anyag, amelynek élvezete mind pszichés, mind farmakológiai függõség kialakulásához vezet. A PROBLÉMA KEZELÉSE A gyógyszerészek a füstmentes Európa létrejöttéhez az alábbiakkal járulnak hozzá: személyes példát mutatnak a gyógyszertárban megtiltják a dohányzást annak érdekében, hogy védelmet nyújtsanak a passzív dohányzás kockázataival szemben, különös tekintettel a leginkább veszélyeztetettekre, közöttük a kisgyermekekre és az asztmás betegekre tájékoztatást nyújtanak a dohányzás kockázatairól biztatják a dohányosokat a leszokásra tanácsot nyújtanak, segítik és támogatják a leszokni vágyó dohányosokat sürgetik a kormányokat, hogy tiltsák meg a dohányzáscsökkentő gyógynövények termékek reklámozását.

Erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy másokkal együttmûködjön, különösen a multidiszciplináris csoportokkal, amennyiben azok helyileg léteznek. Ez kiteljesíti a dohányzás gyakoriságának csökkentése érdekében dohányzáscsökkentő gyógynövények erõfeszítések hatását és segítséget nyújt a WHO Egészségügyi Világszervezet által felállított és a nemzeti szintû célok eléréséhez.

Ezt a kiadványt a EuroPharm Forum állította össze a WHO Egészségügyi Világszervezet Dohányzás vagy Egészség munkacsoportjával együttmûködésben, számos tagország tapasztalataira építve, amelyek már bevezették saját nemzeti szintû dohányzásellenes programjaikat. A kiadvány célja az is, hogy bátorítást nyújtson a WHO európai tagállamaiban mûködõ minden nemzeti gyógyszerész egyesületnek ahhoz, hogy létrehozza a saját, gyógyszertárakra alapozott dohányzásellenes kezdeményezéseit, és, hogy olyan drogok az agy felépülésére a dohányzás után javasoljon, amelyek révén ez kivitelezhetõ.

E dokumentum fõként a nemzeti gyógyszerész egyesületeknek szól, jóllehet a szöveg második része modelleket mutat be a gyógyszertár szintjén végzett dohányzásellenes munka vonatkozásában is. Az alapelgondolás az, hogy támogatást nyújtsunk és ismereteket adjunk át a gyógyszerész egyesületeknek annak érdekében, hogy képesek legyenek elindítani saját programjaikat ezen a területen, és, hogy együttmûködjenek más, szóbajöhetõ szervezetekkel.

A kiadvány az alábbi részekbõl áll: elsõ rész, amely háttérinformációt szolgáltat a dohányzásról és ismerteti a WHO programjait; második rész, amely válaszokat ad alapvetõ kérdésekre, mint pl: Miért kell résztvennie dohányzáscsökkentő gyógynövények dohányzásellenes küzdelemben a gyógyszerésznek?

A dohányzás prevalenciáját a Régió egyes országaiban az 1. A rendszeres dohányosok fele a cigarettázás miatt veszti életét, felük középkorú életkorban, másik felük pedig idõs emberként.

A terhesség alatti anyai dohányzás összefüggésben áll az alacsony születési testtömeg fokozott kockázatával.

A pigment foltok hatása és használata

A dohányzás abbahagyásának minden életkorban vannak elõnyei, de a középkorú életszakasz elõtti leszokás csaknem a teljes kockázat-fokozódást csökkenti. A következõ évben, a dohányzással dohányzáscsökkentő gyógynövények politikáról rendezett elsõ Európai Konferencián Madridban politikai irányokat határoztak meg a Dohányzásellenes Chartában, amelyet a füstmentes Európa megvalósítása érdekében kidolgozott 10 stratégia támogatott. Az akcióterv a dohányzás kontoll alatt tartásának átfogó megközelítésére szólított fel.

A siker elérése érdekében a kormányzati egészségügyi és egyéb szakemberek, az üzleti szféra, a civilszervezetek, a politikusok és a tömegtájékoztatás közös fellépésére lenne szükség, de a siker a széles nagyközönség támogatásától is függ.

Az akcióterv elsõ szakasza azt mutatta, hogy a különbözõ szektorokban végrehajtott átfogó politika csökkenteni fogja a dohányzást és a dohányzásra visszavezethetõ betegségek és halálozások arányát. A terv elindítása óta kb. Mára már legalább 10 országban mûködnek átfogó programok. Egészében véve dohányzáscsökkentő gyógynövények dohányzással kapcsolatos halálozások száma várhatóan emelkedni fog.

Ez a háttér adta az indíttatást dohányzáscsökkentő gyógynövények akcióterv második fázisának kidolgozásához. Ezt az Akcióterv a Dohánymentes Európáért dokumentumot ben fogadták el. Ebben 37 projekt-javaslat szerepel 6 akcióterületen: szövetségépítés, multiszektoros dohányzásellenes politika, füstmentes környezetek, a fiatalok dohányossá válásának megakadályozása, a dohányosok leszokásban való támogatása, továbbá az átfogó dohányzásellenes politika megvalósításához szükséges kapacitás erõsítése.

A 37 projekt-javaslat egyike szerint a gyógyszertárakat biztatni kell arra, hogy a dohányzásról való leszokás központjaivá váljanak.

A szervezet arra biztatja a nemzeti gyógyszerész egyesületeket a WHO Európai Régiójában, hogy indítsanak útjukra tagjaik körében a nemdohányzást promocionáló kezdeményezéseket és vegyenek át kezdeményezõ jellegû megközelítéseket az emberek dohányzásról való leszokásának bátorítására ben az Európai Regionális Bizottság Regional Committee for Europe elfogadta a Harmadik Akcióterv a Dohányzásmentes Európáért nevet dohányzáscsökkentő gyógynövények kezdeményezést.

E program kidolgozásáért a EuroPharm Forum-ot illeti az elismerés.

16 házi orvosság, hogy leszokj a dohányzásról

E program támogatja a gyógyszerész szerepvállalását más egészségügyi szakemberekkel együtt. Ez utóbbiból naponta több, mint 17 dohányzáscsökkentő gyógynövények ember tér be valamely gyógyszertárba. A közforgalomban dolgozó gyógyszerész magasan képzett egészségügyi szakember, akihez idõpontegyeztetés nélkül is be lehet térni.

A gyógyszerészek tehát az elsõdleges betegellátásban dolgozó egészségügyi szakemberek között a leginkább rendelkezésre álló személyek közé tartoznak, akiket mind beteg, mind jó egészségnek örvendõ emberek is felkeresnek.

dohányzáscsökkentő gyógynövények

Ez lehetõséget biztosít számukra ahhoz, hogy széles közönség számára promocionálják a dohányzásról való leszokást. Sok dohányzáscsökkentő gyógynövények, aki abba szeretné hagyni a dohányzást, nem feltétlenül érzi magát betegnek, és ennek következtében jól érzi magát a gyógyszertári környezetben.

Svédország és Dánia tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyógyszerész által eddig ajánlott, dohányzás abbahagyását célzó szolgáltatások sikeresek voltak. Az eredmények jelentõs érvet nyújtanak a gyógyszertár alapú szolgáltatások megszervezéséhez ban a WHO Európai Regionális Irodája ajánlásokat fogadott el az európai közforgalmú és kórházi gyógyszerészek szerepkörének és funkcióinak fejlesztése vonatkozásában.

http://www.nostressz.hu

Ezen ajánlások rávilágítottak arra a fontos szerepre, amelyet a gyógyszerészek játszanak a dohányzáscsökkentő gyógynövények gyógyszer-alkalmazás promociójában és a népegészségügy javításában.

Az ajánlások egyike azt hangsúlyozta, hogy a gyógyszerésznek segítenie kell az egészséges életmód promocióját, beleértve a betegségek megelõzését. A közforgalomban dolgozó gyógyszerészek egészségnevelõi munkába való bevonása lehetõségének kiaknázására az Európa Tanács is rámutatott a Közforgalmú gyógyszerészek szerepköre és képzése címû jelentésében, ben.

Ezen túlmenõen a Tokióban ban megtartott második globális WHO találkozón, amely A gyógyszerész szerepe az egészségügy rendszerében címet viselte, ismét megállapították dohányzáscsökkentő gyógynövények gyógyszerész fontos szerepét az egészség-promocióban, különös tekintettel azokra a témákra, amelyek az életmóddal kapcsolatosak, mint például a dohányzás. Európában számos gyógyszertár válaszolt a kihívásra és fejlesztett ki egészségnevelési és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadási tevékenységet a nagyközönség számára nyújtott szokásos szolgáltatásainak részeként.

A dohányzásról való leszokás ebbe a kategóriába tartozik. Vény nélküli nikotinpótló terápia Sok tagállamban a korábban csak vényre kiváltható nikotinpótló készítmények a gyógyszerész felügyelete mellett elérhetõek a gyógyszertárban. A leszokni vágyóknak joguk van arra, dohányzáscsökkentő gyógynövények, amennyiben a gyógyszertárakban nikotinpótló készítmények kerülnek forgalmazásra, ezek szakszerû alkalmazásáról, valamint az alkalmazás megfelelõ körülményeirõl tiszta képet nyerjenek.

Ennek eredményeként a gyógyszerészek több érdeklõdõ kérdést kapnak a dohányzás abbahagyásáról dohányzáscsökkentő gyógynövények korábban bármikor, ezért jó helyzetben vannak ahhoz, hogy tanácsokkal szolgáljanak. A leszokási rátát javította, ha a rövid tanácshoz betegtájékoztató kiadványok, illetve önsegítõ tanácsokat tartalmazó könyvek járultak.

A ráta tovább dohányzáscsökkentő gyógynövények, amikor a dohányosokat arról tájékoztatták, hogy legközelebbi látogatásuk alkalmával rákérdeznek arra, hogy hogyan állnak a dohányzással. A rövid tanács egyéb intervencióval vagy cigaretta dohányosok mutatott hatékonysága fokozódik, ha a dohányosok számára további idõpontokat adnak, amelyek során megtárgyalhatják a dohányzás abbahagyásával kapcsolatos problémákat, és amikor a dohányzás abbahagyásának fontossága újbóli megerõsítést nyerhet.

Még jobb eredmények érhetõk el az intenzívebb intervenciók alkalmazásával, de ezt annak fényében kell mérlegelni, hogy ne korlátozza túlságosan a több ember rövid tanácsokkal való elérésének lehetõségét.

Bármilyen is a tanácsadás hatékonysága, a sikerráta megduplázható a nikotinpótló terápia alkalmazásával.

dohányzáscsökkentő gyógynövények

Különbözõ megközelítések hatékonyságát bemutató bizonyíték-táblázat került megadásra a Dohányzás abbahagyásával kapcsolatos irányelvek egészségügyi szakemberek számára Smoking cessation guidelines for health care professionals 8 címû publikációban 1.

Saját adataink dohányzáscsökkentő gyógynövények gyógyszertár alapú, dohányzás abbahagyásával foglalkozó csoportokból sokkal jobb eredményeket mutatnak a dohányzási státust illetõen egy évnyi idõtartam után 3, További kutatásokra van szükség annak kiderítésére, hogy miért mutatkozik ekkora különbség az eredményekben. A dohányzás abbahagyását célzó szolgáltatásoknak be kell épülniük a gyógyszerész mindennapi rutinfeladatai közé. Egyértelmû jelzéssel kell mutatni a gyógyszertárban, hogy ott igénybevehetõek a dohányzás abbahagyását célzó szolgáltatások, és, hogy a gyógyszerészek készek tanácsokkal ellátni és támogatni a leszokni vágyókat.

Számos tanulmány mutatja, hogy a dohányosok a leszokási erõfeszítéseik során több stádiumon mennek keresztül. Ezt a modellt lásd a 2.

A mérlegelés elõtti szakasz az az dohányzáscsökkentő gyógynövények, amikor a dohányosok még nem gondolnak a leszokásra. A mérlegelési szakasz az az állapot, amikor a dohányosok dohányzáscsökkentő gyógynövények komolyan mérlegelik, hogy abba kellene hagyniuk a dohányzást.

A felkészülési szakasz az az idõszak, amikora dohányosok elhatározzák, hogy abbahagyják a dohányzást, és a megvalósítás megfelelõ módját keresik. Ez vezet az akciószakaszhoz, amikor is a dohányzás tényleges abbahagyása megtörténik.

Füstmentes Európa 12 A GYÓGYSZERÉSZEK A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN - PDF Ingyenes letöltés

Fenntartó szakaszként azt a periódust jelölik, amely az abbahagyást követõ 6 hónappal kezdõdik. Valamely adott, egyszeri próbálkozás dohányzáscsökkentő gyógynövények akciószakasz a dohányosok többsége visszakozik és visszatér a rendszeres dohányzáshoz. Az átlagos dohányos gyakran három négy cikluson is átmegy, mielõtt tartós, folyamatos absztinenciát ér el, és bizonyítottan korábbi volt dohányossá válik. Ugyanakkor a relapszust nem szabad kudarcnak tekinteni, hanem inkább olyan tapasztalatnak, amely következõ alkalommal fokozza a siker esélyét.

A leszokás állapotának fenntartása 14 10 Különbözõ szolgáltatások a dohányzáscsökkentő gyógynövények dohányosoknak A gyógyszerészeknek sok lehetõségük van arra, hogy résztvegyenek a dohányzásról való leszokás elõsegítésében a leszokni vágyók biztatásától és motiválásától kezdve a teljeskörû, leszokást célzó szlgáltatások nyújtásáig. A dohányosoknak a ciklikus modell különbözõ szakaszaiban különbözõ támogatási formákra van szükségük a gyógyszerésztõl.

A mérlegelés elõtti szakaszban a dohányost motiválni kell arra, hogy gondolkodjon el a leszokásról és tartsa evidenciában, hogy a gyógyszerészt mindig eléri, ha a leszokásról hozott pozitív döntése után segítséget igényel. A mérlegelési szakaszban a dohányost a gyógyszerésznek biztatnia kell, amikor betér a gyógyszertárba. dohányzáscsökkentő gyógynövények

A felkészülési és az akciószakaszban a gyógyszerésznek késznek kell lennie arra, hogy különbözõ, a dohányzásról való leszokást célzó szolgáltatásokat nyújtson. A leszokás állapotának fenntartása során a volt dohányos esetében még fennáll a visszaesés relapszus kockázata. Ebben a szakaszban a gyógyszerésznek késznek kell lennie arra, hogy továbbra is támogató szerepet töltsön be, és szükség esetén irányt mutasson.

A dohányzásról való leszokás promociója mérlegelés elõtti szakasz Az elsõ lépés a gyógyszertár füstmentes területté való nyilvánítása és a dohányzásról való leszokás, illetve a rászokás megelõzésének promociója poszterek, dohányzáscsökkentő gyógynövények, könyvek, videofilmek és kirakatba helyezett információk révén.

Ennél gyakorlatibb módon lehet a dohányzás egészségkárosító hatásaira felhívni a figyelmet vérnyomás- illetve koleszterinszint-mérési szolgáltatás felajánlásával. A mérési eredménytõl függetlenül ilyenkor lehetõség nyílik arra, hogy el lehessen beszélgetni a dohányzásról, mint a koszorúér-betegség dohányzáscsökkentő gyógynövények kockázati dohányzáscsökkentő dohányzáscsökkentő gyógynövények.

A szénmonoxidszint mérése még közvetlenebb módszer a dohányzás káros hatásának demonstrálására. E tevékenységek azt mutatják, hogy a gyógyszerész figyelmet fordít a dohányzás káros hatásaira és kész segítséget nyújtani és támogatni azokat, akik le kívánnak szokni. A dohányzás számos betegség esetében az dohányzáscsökkentő gyógynövények fõ kockázati tényezõt jelenti. Ennek megfelelõen a dohányzásról szóló információkat szerepeltetni kell minden ilyen betegséggel kapcsolatos, és a gyógyszertárban éppen mûködõ programba.

A dohányzásról való leszokás bátorítása mérlegelési szakasz A gyógyszertári környezet sok lehetõséget kínál dohányzáscsökkentő gyógynövények dohányzásról való leszokás tanácsokkal való elõsegítésére.

A krém összetétele és felszabadulási formája

Így például sor kerülhet intervencióra akkor, amikor a dohányos köhögéscsillapítót kér, terhességi vizsgálatot végeztet, vagy ha a gyógyszerész olyan betegség kezelésére ad ki gyógyszert, amelynek kialakulásában a dohányzásnak is szerepe van, illetve, ha a gyógyszer terápiás hatását a dohányzás közvetlen vagy közvetett módon gátolja.

A dohányzási státusszal kapcsolatos kérdéseket csatolni kell a betegrõl tárolt iratokhoz. A dohányzás abbahagyását célzó szolgáltatás megtervezése felkészülési és akciószakasz A gyógyszerészek eldönthetik, hogy egyéni vagy csoportos támogatást nyújtanak az akciószakaszban lévõ dohányosoknak. Nemzeti és a helyi sajátságoktól függõen a csoportfoglalkozásokat más szakemberek tarthatják.

Helyi együttmûködési kérdés, hogy a szolgáltatásokat a lehetõ leghatékonyabb módon szervezzék meg. A legfontosabb dolog az, hogy dohányzáscsökkentő gyógynövények szinten egyetértés legyen az adandó információkról és a teendõkrõl.

A gyógyszertárak számára három különbözõ modellt dolgoztak ki a felkészülési és az akciószakaszban való tennivalókra.

dohányzáscsökkentő gyógynövények hogy a dohányzás örökölt-e

Ezek a gyógyszerésztõl különbözõ idõmennyiséget igényelnek, így a nemzeti, illetve az egyéni körülményektõl függõen a gyógyszerész saját maga választhatja meg, hogy milyen szintû szolgáltatások nyújtására képes, illetve, hogy az egyes dohányosok esetében melyik lesz a megfelelõ.

A szolgáltatások felsorolása nem fontossági vagy hatékonysági sorrendben történik. Az elsõ két szolgáltatásformát az Egyesült Királyságan dolgozták ki nemzeti gyógyszerész egyesületek, míg a harmadik Dohányzáscsökkentő gyógynövények származik, létrehozója a Dán Gyógyszerész Egyesület a WHO Európai Regionális Irodájával együttmûködésben. A tagállamok nemzeti egyesületeinek szabad kezük van a modellek hagyja ki a dohányzást, véleményezi a dohányosokat országuk viszonyai közé történõ adoptálásában.

Az e szolgáltatástípusok leírását tartalmazó kiadványok példányai a EuroPharm Forum titkárságán igényelhetõk. Úgy állították össze, hogy elõmozdítsa a gyógyszerész bevonását a leszokásban való részvételre olyankor, amikor a dohányos le kíván szokni; biztassa a gyógyszerésszel rendszeres kapcsolatban álló dohányosokat azáltal, hogy a leszokási kísérlet során tanácsokat és támogatást kaphatnak; ellássa a gyógyszerészt a dohányzásról való leszokás dokumentálásához szükséges módszerekkel.

A rendszer lényegében a monitorozáson alapul, két elemmel: a dohányos leszokási adatrögzítõ kártyával rendelkezik a dohányzáscsökkentő gyógynövények a dohányosról adatlapot vezet.

A dohányosról kiállított adatlapot a gyógyszerész vezeti.

Ennek kitöltése akkor történik, amikor az adatrögzítõ kártyát kiállítja a gyógyszerész. A betegrõl szóló adatok frissítésére az egyes kontaktusokat követõen kerül sor. Négy dohányzás után vízipipa fejfájás tartalmaz, amelyek a dohányos személyi adatait, orvosi anamnézisét, dohányzási státuszát és a megbeszélt akciótervet rögzíti.

A monitorozó rendszer egyszerû és könnyen használható. Úgy került megtervezésre, hogy formalizálja a gyógyszerész és a leszokni vágyó dohányos kapcsolatát, megkönnyítve a gyógyszerész dohányzáscsökkentő gyógynövények a dohányzásról való leszokás elõsegítésében való részvételt.

Dohányzáscsökkentő gyógynövények nagymértékben struktúrált szolgáltatás, amelyben személyes interjúk zajlanak le a leszokni vágyóval, és amelyben vizuális segédeszözök, pl flip chart-ok összetolható álványzatú táblák alkalmazására is sor kerül.

Tanulmány Csakurdáné Harmathy Zsuzsanna dr. Eggenhofer Judit dr. Horváth Veronika dr.

A leszokni vágyó dohányosoknak fel kell iratkozniuk, és a gyógyszerész anyagi ellenszolgáltatást is kérhet az általa nyújtott szolgáltatásokért, hacsak valamely betegbiztosító nem vállalja, dohányzáscsökkentő gyógynövények finanszírozza a szolgáltatás igénybevételét.

Ez a modell a gyógyszerészt dohányzáscsökkentő gyógynövények információval látja el arról, hogy miként kell promocionálni a dohányzásról való leszokást a gyógyszertárban és arra biztatja a dohányosokat, hogy kötelezzék el magukat a leszokás mellett.

Lépésrõl lépésre megadja a gyógyszerész által végzendó teendõket a leszokást célzó szolgáltatásokat illetõen, köztük az interjúkészítés módszerének ismertetésével és a progresszió monitorozásával.

  • 16 házi orvosság, hogy leszokj a dohányzásról
  • Stressz ellen: stresszkontroll!
  • Kategóriák/Egészség /Termékek, segédeszközök - Virtuarium linktár és webkatalógus
  • évfolyam 6. szám oldal - PDF Free Download
  • Mínusz dalok könnyebb leszokni a dohányzásról
  • A dohányzás befolyásolhatja a nem dohányzókat a passzív dohányzókat Házi orvoslatok, hogy könnyebben leszokj a dohányzásról Zabfélék A zab egy ősrégi kezelés arra, hogy leszokjunk a dohányzásról.
  • 60 éves nem tudok leszokni a dohányzásról

A modell magába építi az 1. Modell monitorozási rendszerében szereplõ leszokási adatrögzítõ kártya és a gyógyszerész által vezetett személyi adatlap használatát.

Modell a dohányzásról való leszokást célzó csoportos szolgáltatás A gyógyszertár alapú, dohányzásról való leszokást célzó szolgáltatások harmadik szintjét a csoportmodell jelenti, amelyben a gyógyszerész a dohányzás abbahagyásával kapcsolatos, fõs foglalkozásokat dohányzáscsökkentő gyógynövények.

A program 8 héten át tart és hat 1 1,5 órás találkozókból tevõdik össze. Ezekben gyógyszerész a moderátor szerepét tölti be. Alapul a nikotinpótló terápia alkalmazása, a csoportos megbeszélések, a feedback visszajelzés és a tanácsadási szekciók szolgálnak. A dohányos fizet a programban való részvételért. Bár ezen szolgáltatás végzése tekintélyes mértékû erõfeszítést és idõt igényel a gyógyszerésztõl, a sikerráta gyakran magasabb a csoportos környezetben, mint az egyéni szintû támogatásnyújtás esetén.

A leszokni vágyó dohányosok csoportjainak nyújtandó támogatás új és kihívó munkafeladatot jelent számos gyógyszerész számára. A gyógyszerésznek egyszerre kell betöltenie a szakértõ, a kordinátor és a katalizátor szerepét. Ez azt jelenti, dohányzáscsökkentő gyógynövények egy sor dohányzáscsökkentő gyógynövények új szakmai készséget kell kifejlesztenie és használnia.

Mielõtt képessé válna arra, hogy dohányzásról való leszoktatást célzó csoportos foglalkozásokat vezessen, a gyógyszerészek többségének célzott kiképzésre van szüksége. Ezeket a jelen dokumentum 1.