Dohányzásellenes társadalmi projekt. Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.


A dohányzás egészségkárosító hatásai

A korábbi vizsgaidőszakok projektfeladatai Dohányzásellenes társadalmi projekt — Végezzen felmérést környezetében: hogyan látják az önkormányzat tevékenységét egy kiválasztott például oktatás, egészségügy, közlekedés stb. A környezetszennyező és környezettudatos magatartás Mutasson be helyi példákon keresztül környezettudatos és környezetszennyező magatartástípusokat! Dolgozza ki egy ökofalu tervezetét többféle szempont figyelembevételével például: településszerkezet, energiafelhasználás, építőanyagok, kis közösség szervezése!

Készítse el egy termelő vállalat létrehozásának tervét a következők figyelembevételével: cégalapítás, alaptőke biztosítása, a termelés helyének megszervezése a szükséges engedélyek beszerzésének módjaa dohányzásellenes társadalmi projekt folyamata piackutatás, nyersanyagbeszerzés, munkaerő biztosításaaz értékesítés megszervezése, kapcsolat a környezettel!

dohányzásellenes társadalmi projekt dohányzási kódolás Bobruiskban

Készítse el egy termék marketingtervét a piaci igények felmérésétől a termék értékesítéséig csomagolás, kiszerelés, árpolitika, értékesítés, reklám, PR stb. Ember és társadalomismeret, etika — Készítsen reklámot, amely véleménye szerint pozitív erkölcsi értékeket hordoz! Esélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében Hasonlítsa össze dohányzásellenes társadalmi projekt nagyszülők, dohányzásellenes társadalmi projekt és saját kortársai körében a nők esélyegyenlőségét, a három generáció változó helyzetét!

Mutassa be sikeres női életpályák társadalmi, családi, iskolai hátterét! Az egyházak és civilszervezetek karitatív tevékenysége Készítsen felmérést vagy esettanulmányt valamely egyház, illetve civilszervezet karitatív tevékenységéről!

leszokás után elkezdett dohányozni

Kapcsolódjon be valamely egyház, illetve civilszervezet karitatív munkájába, és dokumentálja tevékenységét és tapasztalatait! Emberismeret, etika — A társadalmi értékek megvalósításának lehetőségei az ideális társadalomban különös tekintettel az igazságosságra, a szabadságra, az egyenlőségre, a szolidaritásra vagy a toleranciára.

Siker és kudarc — cél és eszköz A siker, a győzni akarás mint általános társadalmi mozgatóerő.

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) | Széchenyi

Az athéni olimpia magyar doppingügyeinek több szempontú feldolgozása. A másokért való felelősség A szolidaritás megjelenése és jelentősége a társadalomban, a segítségnyújtás etikai problémái. A jótékonykodás formái, lehetőségei a helyi társadalomban jótékonysági est, ruhagyűjtés, hajléktalanoknak szóló akciók stb. Társadalomismeret — Tervezzen dohányzásellenes társadalmi projekt egy fiataloknak szóló szűkebb környezetének szánt dohányzásellenes kampányt!

A pályaválasztás és az álláskeresés társadalmi dilemmái Tervezze meg vagy mutassa be egy pályaválasztással foglalkozó iroda működését!

Vállalkozás Mutassa be a kis- vagy a mikrovállalkozások gazdasági, társadalmi és kulturális szerepét a helyi társadalomban!

Partnereink a gazdasági teljesítésekben

Mutassa be, hogy milyen teendői vannak, ha lakóhelyén veszélyes anyagokat felhasználó ipari vállalkozást szeretne alapítani! Vizsgálja meg több szempontból a koldusok városi jelenlétét! Mutassa be vagy segítse egy állatvédő civilszervezet állatmenhely tevékenységét!

Overview: Amos

Az ideális iskola modellje Mutassa be egy ideális iskola mindennapjait! Mennyiben tekinthető ideálisnak saját iskolája? Emberismeret és etika — Dolgozza fel az általuk megszerzett információkat olyan szempontból, hogy pályájukon mennyiben segítette őket a középiskola, illetve mit hiányoltak akkori iskolai oktatásukból, nevelésükből!

dohányzásellenes társadalmi projekt

Derítse ki, hogy saját dohányzásellenes társadalmi projekt egy régebbi legalább éve végzett évfolyamának tanulói mit tartanak a középiskolában töltött évek alapján későbbi pályájuk, életük szempontjából a leghasznosabbnak, illetve miről gondolják azt, hogy hátráltatta őket boldogulásukban!

Társadalom és szolidaritás Mutassa be a társadalmi szolidaritás különböző történelmi formáit, társadalmi hátterét! Mutassa be elméletben vagy a gyakorlatban, hogy milyen formában, hogyan érhető tetten a társadalmi szolidaritás a mai Magyarországon!

hogyan lehet leszokni a dohányzásról beteg szívvel

Az információs társadalom erkölcsi kihívásai Vizsgálja meg a szükségletek és álszükségletek viszonyát az új tömegkommunikációs rendszerek internet, mobiltelefon mindennapi használatának alapján! Tárja fel, milyen erkölcsi kihívásokat rejtenek magukban ezen kommunikációs formák!

Mutassa be a mobiltelefon használatának társadalmi, pszichológiai és erkölcsi vonatkozásait!

Nav nézet keresés

Tervezzen vagy szervezzen meg, esetleg vegyen részt egy szelektív hulladékgyűjtés érdekében végzett kampányban, mozgalomban! Nemzeti érzés, felelősség, patriotizmus Mutasson be egy határainkon túli magyar szervezetet, intézményt, időszaki kiadványt periodikátvagy a határokon túlnyúló magyar-magyar diákcserét, partneri együttműködést, testvérvárosi kapcsolatot!

A feladat értelmezhető egy magyarországi nemzeti kisebbség és anyaországa közti kapcsolat fenti szempontú elemzéseként is.

Melyek a leghatékonyabb dohányzásellenes gyógyszerek?