Szent atyák a dohányzás ellen. Imák minden helyzetre - Krisztus Szeretete Egyház weboldala


Menu Imák minden helyzetre Az alábbiakban olyan imádságok találhatók, amelyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul.

MAGYAR ORTHODOX EGYHÁZMEGYE

Ezért ezeknek az imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát mindenki megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezeket a megvallásokat.

 • Mennyi tizenhat meg nyolc?
 • Azonban ennek mibenlétét nem mindig értik pontosan az orthodox keresztények sem.
 • Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák Kultúra —
 • Miért fájnak a fogak dohányzáskor?
 • Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák | Magyar Kurír - katolikus hírportál
 • A tubák segíti a leszokást

A sikerhez szükség van arra is, hogy kimondjuk a szánkkal, vagyis megvalljuk ezeket a szent Igéket. Hogy hol a titok? Ha megvallod az Igét, növekszik a hited. Ha egyre nagyobb a hited, nagyobb erővel fogsz megvallást tenni róla. Forgasd a szádon ezeket az imákat, sőt töltsd le az imakönyveket, és kezdd el még ma!

Használd Isten Igéjét, mert Isten megáldotta az Igéjét.

Tilos a dohányzás a Vatikánban

Aki eredményt akar elérni, annak ebben is, mint minden másban, kitartónak kell lennie. Az áldás nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ezek Jézus szavai. Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia tanítja: megvallást kell tennünk a hitünkről.

Miután te újjászülettél, ezt a rövid, de nagyon fontos imát mondd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, ismerőseiddel, mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ahhoz, hogy újjászülessünk, megvallást kell tennünk a hitünkről.

Bűn-e a dohányzás? Mi a helyzet a többi függőséggel? Bár azt hittem, hogy az életem egyetlen "függőségéből" nem sokkal a megtérésem után megszabadultam, e cikk első verziójának megírása után kb. Ráadásul mai látásom szerint ezek a függőségeim jóval veszélyesebbek voltak másokra és rám nézve, mint a dohányzás lett volna. Ha pl.

Erről szól az alábbi imádság. Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.

Így szokj le a dohányzásról - 1. rész (gyógyszerek nélkül)

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!

Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! Jézus, Te vagy az én Uram. Jézus, Te vagy az én Megváltóm. Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm. Meg vagyok váltva.

szent atyák a dohányzás ellen

Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.

köpködő szerek

Köszönöm Neked, drága Jézusom. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent Szellemmel!

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel.

szent atyák a dohányzás ellen

Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra.

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik.

 • A gyónás szentsége Bűnbánat és bűnbocsánat | A miskolci Szent Háromság templom
 • Mi vár, ha leszokik a dohányzásról?
 • Все колонны были абсолютно одинаковы и непрерывной линией шагали через нагромождения скал и долины, и не было видно никаких признаков того, чтобы они когда-то что-нибудь поддерживали.
 • У тебя должны быть другие побуждения.
 • Какой бы механизм ни создавал эти образы, он управлялся его присутствием и, до некоторой степени, и его мыслями.
 • Они теперь двигались наперегонки с солнцем, но, к счастью, заключительный подъем не был крутым.
 • Tilos a dohányzás a Vatikánban

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet.

És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem szent atyák a dohányzás ellen.

Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Előszó Ebben a könyvben olyan imádságok találhatóak, amelyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul; ezért ezeknek az imádságoknak hatalmas erejük van. Ennek igazságát mindenki megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezt a könyvet. A sikerhez arra is szükség van, hogy kimondjuk a szánkkal, vagyis megvalljuk ezeket a szent Igéket. Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van… Mert ha szent atyák a dohányzás ellen te száddal vallást teszel…, és szívedben hiszed… Mert szívvel hiszünk…, szájjal teszünk pedig vallást… Róm.

Itt a lényeg! Ha a szívedben hiszed és a száddal vallást teszel Jobb leszek, ha leszokom a dohányzást Ha egyre nagyobb a hited, egyre nagyobb erővel fogsz megvallást tenni az igazságról. Kezdd el még ma! Ezek a csodálatos, erőt adó Igék rendszeres és céltudatos használatuk által beépülnek a szívedbe, a szellemedbe.

A városállamban - ahol Rómához képest féláron lehet cigarettát vásárolni - csak a pápa szeghetné meg a törvényt, ám ő nem dohányzik. A Vatikánban hétfőtől szigorúan tilos lesz a dohányzás. A füstölést tiltó törvényt II. János Pál pápa még e hónap elején írta alá, és csütörtökön hirdették ki.

Nem elég ezeket magunkban olvasni, hangosan ki kell mondani. Hallanod kell a saját hangodat, amint megvallod Isten Igéjét, mert a hit hallásból van.

Imák minden helyzetre

Az így kiépülő hited által válnak valósággá az életedben Isten ígéretei. Ahhoz, hogy az Ige — Isten akarata — megvalósuljon az életedben, a szádra kell venned, vagyis ki kell mondanod. Az Úr elküldte az Igéjét, neked hinned kell benne, ki kell mondanod, és akkor Ő be tudja teljesíteni mindazt, amit az Igében mond. Így tudja az Úr Isten hasonlóvá tenni a szádat az éles kardhoz. Gondolkozz el az imákban szereplő Igéken. Nem soroltuk fel az adott témával kapcsolatos összes Igét, de kiindulásként nagy segítséget nyújtanak.

IMA AZ ORSZÁGÉRT, VÁROSÉRT, KRISZTUS TESTÉÉRT

A könyvben található imádságok segítenek és vezetnek abban, hogy jobban és mélyebben megismerkedj a mennyei Atyával és az Ő Szavával, Igéjével, vagyis akaratával. Isten azért küldte az Igéjét, hogy Általa szent atyák a dohányzás ellen tudja valósítani az akaratát az életedben.

Az Atya akkor tud cselekedni az életedben, akkor tudja imádságaidat megválaszolni, ha az Ő akarata szerint imádkozol.

Az Ő akaratát pedig csak az Ő Igéjéből ismerheted szent atyák a dohányzás ellen. Az Ő akarata az, hogy gondoskodjon rólad és megáldjon téged minden mennyei áldással, amire az életed során valaha is szükséged lesz egészség, boldogság, békesség, anyagi áldás. A szellemed meg fog elevenedni Isten Igéje által. Így Istenhez hasonlóan kezdesz gondolkodni és beszélni.

Ahogy elmélyedsz és növekedsz az Igében, úgy egyre többet és többet akarsz az Igéből. Az Atya megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan és kitartóan keresik. Ha egyszer elkezdtél Isten Igéjének mélyére hatolni, akkor el kell kötelezned magad, hogy csak a helyes és igaz beszéd hagyja a dohányzás kódja kurszkban a szádat.

Ez azt jelenti, hogy az Igének cselekvőjévé kell válnod. A hit mindig jó jelentést ad, pozitív képpel és szent atyák a dohányzás ellen tér vissza. Úgy nem tudsz magadért, másokért vagy bármiért hatékonyan imádkozni, ha az elmondott imádság után azzal ellentétesen, negatívan, hitetlenül szólalsz meg.

A Biblia kételkedőnek, kétszívűnek hívja az ilyen embert, és az ilyen nem kaphat semmit az Úrtól. Az Efézusi levél 4. És meg ne szomorítsátok, meg ne bántsátok az Istennek Szent Szellemét, aki által megpecsételtettetek, meg lettetek jelölve mint Istennek sajátjai a teljes váltság napjára, a megváltásnak napjára, a gonosztól és a bűn következményeitől való végleges megszabadításnak napjára, Jézus Krisztus által.

A mi Atyánknak oly sok mondandója van ezzel a kis taggal — a nyelvvel — kapcsolatban.

Account Options

Jakab levele 3. Ez az életed menetét meghatározó egyik legalapvetőbb szellemi törvény. Sajnos az emberek tudatlanságból a rossz irányba működtetik e törvényt, a helytelen irányba sodorják életük menetét a kétség, hitetlenség és a félelem szavaival. Arról beszélnek, arról tesznek megvallást, amit látnak, éreznek, és amitől félnek. A betegségeikről, a fájdalmaikról beszélnek, ami által csak erősödik a velük megtörtént rossz. Hogyan lehet kikerülni ebből szent atyák a dohányzás ellen körből és az áldások irányába haladni?

Isten Igéjét kell megvallanod a betegségek és a problémák felett. Csak akkor képes a hajód az áldások földjén kikötni, ha a kormánykereket a helyes irányba fordítod. A hajó kormánya — a Biblia tanítása szerint — a nyelved.

Csak az Ige rendszeres megvallásával tudnak Isten áldásai valósággá válni az életedben.

A nyelvedet uralnod kell, mert a kimondott szavaid meghatározzák az életed folyását. Kimondott szavaiddal pontosan úgy irányíthatod életed menetét, mint ahogy a lovas irányítja a lovat a szájába helyezett zablával.

Az életedet, a körülményeidet meg tudod változtatni a hittel kimondott szavaiddal. Ha szeretnéd a bibliai áldásokat valóságként megtapasztalni az életedben, akkor semmi más beszéd nem hagyhatja el a szádat, csak Isten Igéje. Ha szeretnél meggyógyulni, akkor nem tehetsz megvallást a betegségedről, szent atyák a dohányzás ellen beszélhetsz a tüneteidről, a fájdalmakról.

Ha ezt tennéd, akkor beleegyeznél a betegségbe, és a kimondott szavaiddal csak megerősítenéd a tüneteket és a fájdalmakat. A gyógyulásodhoz az szükséges, hogy Isten Igéjét, az igazságot valld meg a betegséged felett: Jézus sebeivel meggyógyultál. Azért nagyon fontos ennek az imakönyvnek a rendszeres használata, mert az igei megvallások az életedet a helyes irányba viszik, az Igében levő szent és mindenható erő által.

A válaszról, a szent atyák a dohányzás ellen beszélj, és ne a problémáról! A problémákra a válasz, a megoldás mindig Isten Igéjében van.

Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

Ezért ismerned kell az Igét a szívedben, belső, kinyilatkoztatott tudás formájában. Amikor imádkozol, higgyed, hogy megkapod, amit kérsz. Valld meg hitben az Igét. Tarts ki, és ragaszkodj az Igébe vetett hited megvallásához. Dicsérd Istent és adj hálát Neki, hogy megválaszolta az imádat, még mielőtt megvalósulna, amit kértél. A sikeres imaéletnek nagyon fontos része, hogy rendszeresen imádkozzál nyelveken.

szent atyák a dohányzás ellen fogyás után leszokni a dohányzásról

Ekkor a szellemed a Szent Szellem által imádkozik az elméd számára ismeretlen nyelven. Amikor nyelveken imádkozol, az értelmed gyümölcstelen. Ne hagyd, hogy a hitedet befolyásolják az elmondott imáddal ellentétes körülmények. A hitedben járj és ne abban, amit érzel a testedben, vagy amit látsz magad körül.